Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
 
GK Outsourcing Services เราคือ ศูนย์บริการทางด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจรสำหรับธุรกิจ SMEs ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน เน้นงานคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด คือนโยบายการทำงานของเรา
บริการของเรา
 • รับทำบัญชี ยื่นแบบภาษี ตรวจสอบบัญชี
 • รับวางระบบบัญชี รับวางแผนภาษี และรับปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
 • จดทะเบียนธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า

ท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา เชิญกรอกใบสมัครไว้กับเราได้เลยค่ะ

พนักงานบัญชี
รายละเอียดงาน
 • เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี รับผิดชอบการจัดทำบัญชีให้ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล โดยจัดเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีผ่านโปรแกรมบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลอง และ จัดทำงบการเงินให้ลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความอดทน ใจเย็น ละเอียดรอบคอบ และมีทักษะไหวพริบดี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ อยู่ในระดับดี (word, excel, outlook)
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์
 • ส่ง e-mail มาที่ 


พนักงานการเงินและภาษีอากร
รายละเอียดงาน
 • เตรียมเอกสารและจัดทำแบบยื่นภาษีทุกประเภท รวมถึงประกันสังคม ผ่านระบบฐานข้อมูลของบริษัท
 • เก็บเอกสารตามระบบที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำใบแจ้งหนื้, ใบเสร็จ, กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ติดตามเอกสารจากลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษา ปวช หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความอดทน ใจเย็น ละเอียดรอบคอบ และมีทักษะไหวพริบดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี และมีความสามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกำหนดได้
 • สามารถทำงานภายใต้กำหนดเวลาได้
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์
 • ส่ง e-mail มาที่ 


นักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน
รายละเอียดงาน
 • ทำงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือ หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • กำลังศึกษาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-17.30 น.) หรือ ทำงานเต็มวันสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 3 วัน
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์
 • ส่ง e-mail มาที่ 
สำนักงานบัญชี บริษัททำบัญชี บริษัทรับทำบัญชี สมัครงาน สำนักงานบัญชี+สมัครงาน บริษัทรับทำบัญชี+สมัครงาน ประกาศงาน หางาน ทำบัญชี พนักงานทำบัญชี คนทำบัญชี สมัครงาน รับสมัครงาน ประกาศหางาน พนักงานบัญชี หางาน ตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ บัญชี การเงิน สมัครงาน รับสมัครงาน สำนักงานบัญชี บริษัททำบัญชี บริษัทรับทำบัญชี สมัครงาน สำนักงานบัญชี+สมัครงาน บริษัทรับทำบัญชี+สมัครงาน ประกาศหางาน พนักงานบัญชี หางาน ตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ บัญชี การเงิน สมัครงาน รับสมัครงาน ประกาศหางาน พนักงานบัญชี หางาน ตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ บัญชี การเงิน สมัครงาน รับสมัครงาน ประกาศหางาน พนักงานบัญชี หางาน ตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ บัญชี การเงิน ประกาศงาน หางาน ทำบัญชี พนักงานทำบัญชี คนทำบัญชี สมัครงาน สำนักงานบัญชี บริษัททำบัญชี บริษัทรับทำบัญชี สมัครงาน สำนักงานบัญชี+สมัครงาน บริษัทรับทำบัญชี+สมัครงาน รับสมัครงาน ประกาศหางาน พนักงานบัญชี หางาน ตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ บัญชี การเงิน สมัครงาน รับสมัครงาน ประกาศหางาน พนักงานบัญชี หางาน ตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ บัญชี การเงิน สมัครงาน รับสมัครงาน ประกาศหางาน พนักงานบัญชี หางาน ตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ บัญชี การเงิน สมัครงาน รับสมัครงาน ประกาศหางาน พนักงานบัญชี หางาน ตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ บัญชี การเงิน